Αδιατάρακτη κοπή & Διάτρηση

Υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των έργων

Αδιατάρακτη κοπή μπετόν

 

Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν αποτελεί μια μέθοδο, κατά την οποία το μπετόν κόβεται σε ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να προκαλεί κραδασμούς, δονήσεις και παράγωγα σκόνης. Οι κοπές διενεργούνται με δίσκους που χρησιμοποιούν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό, ώστε να παρέχουν λείες τελικές επιφάνειες.

 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε εργασίες ανακαινίσεων, αρχιτεκτονικών διαρρυθμίσεων και μετατροπών, όπως επίσης και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή τις στατικές επεμβάσεις.

 

Οι τεχνικές αδιατάρακτης κοπής είναι οι εξής:

  • Διαμαντοκοπή: Με τη χρήση αδαμαντοφόρων δίσκων.
  • Αρμοκοπή: Χρησιμοποιώντας αρμοκόφτη για κοπή σε δάπεδα.
  • Συρματοκοπή: Με τη χρήση ειδικού σύρματος.
  • Διάτρηση: Για τη διάνοιξη κυκλικών οπών και καρότων.
  • Υδραυλική καθαίρεση: Με τη χρήση υδραυλικού θρυμματιστή σκυροδέματος crusher (με απουσία νερού).

Τα πλεονεκτήματα της αδιατάρακτης κοπής μπετόν είναι τα παρακάτω:

 

• Μηδενικοί κραδασμοί και δονήσεις που θα επιβάρυναν τον υπάρχοντα σκελετό του κτηρίου

• Απόδοση λείων τελικών επιφανειών

• Υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των έργων

• Απουσία σκόνης και θορύβου

Φωτογραφίες